Блогът на DocTiming

There is one article in "DHT"
All themes
  • Аяхуаска: Какво трябва да знаете?

    Аяхуаска: Какво трябва да знаете?

    Аяхуаска – растение, намерено в горите на Амазонка, е привлякло голям интерес от здравни експерти, както и обикновени хора. Откриването на Аяхуаска за отдих или медицински цели от общности в Амазония няма определена дата. Въпреки това, в западния свят се смята, че е била открита от един английски етноботаник, известен като Ричард Спрус.

    loading loading loading