Блогът на DocTiming

There is one article in "антираков"
All themes
  • Антираков сок - създаден от науката

    Антираков сок - създаден от науката

    Като човек работел в издателство, знам, че има забавяне във времето между изследователските открития и тяхното разпространение. Има забавяне, поради строги тестове и двойно-слепи проучвания с плацебо. И накрая, понякога години по-късно, информацията, от която най-нуждаещи са  пациентите, излиза наяве.

     

    loading loading loading