Work Locations

Information

Bio

Висше образование - Медицински факултет - София /1968/
Специалност по кожни и венерически болести /1977/
Асистент /1974/
Старши асистент /1979/
Главен Асистент /1981/
Доцент /1990/
Професор в катедра по дерматология и венерология /1997/
Специализация в Медицински факултет “Lariboisier”, болница “Saint Louis” - Париж /1980/
Дисертация за “Кандидат на медицинските науки” на тема “Клинични, лабораторни и терапевтични проучвания при болни с алергия към пеницилин и ампицилинови екзантеми” /1979/
Дисертация за “Доктор на медицинските науки” на тема “Медикаментозна терапия на Псориазис вулгарис - рискови и перспективни тенденции” /1995/
Ръководител на Катедрата по дерматология и венерология от 1996
Заместник декан /1995-1999/ и декан /от 1999/ на Медицински факултет

Education

Консултант на клиниката по дерматология и венерология в "Токуда Болница София". Член на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински Университет в София. Член-кореспондент на Българската Академия на Науките.

Научна и преподавателска дейност:
Лекционен курс по дерматология и венерология, пред студенти - медици и стоматолози и пред специализиращи лекари в медицински университет - София
Лекции в чужбина - Атина , Белград, Вашингтон, Женева , Мюнхен, Малта, Орландо, Филаделфия, Париж, Цюрих.
Ръководител на специализанти /4/, докторанти /6/ и защитени дисертации /4/
Член на редколегията на научните списания “Дерматология и венерология” - София, “Медицинска практика” - София, “ Revue européenne de Dermatologie et de MST ” /Париж/, “ Clinics in Dermatology ” /Филаделфия/, “ Archives of Dermatology ” / Чикаго/, “ European Journal of Dermatology ” / Лион/
Главен редактор на CEEDVA /Central Eastern Europe Dermato-Venerological Association/ Bulletin
Участие в научни форуми в България и чужбина
Авторски монографии - 2
Участие в монографии - 7
Участие в монографии в чужбина - 2
Публикации - България - 56, в чужбина - 99

Членство в научни организации:
Председател на Българското Дерматологично Дружество
Член на борда на Европейската Академия по дерматология и венерология
Чуждестранен асистент на Медицински факултет, Lariboisier - Saint Louis - Париж
Член-кореспондент на Френското дерматологично дружество
Почетен член на Югославското, Македонското, Полското, Румънското, Швейцарското и Сръбското дерматологични дружества
Специализиран научен съвет по дерматология, венерология, инфециозни болести,епидемиология,паразитология и хелминтология при ВАК
Председател на фондация “Проф. Богомил Берон"
Член на борда на МБАЛ”Александровска болница” ЕАД
Национален консултант по дерматология и венерология
Лекар на годината за 2005 година

Personal phone

Spoken languages

Bulgarian
English
French
Russian
Macedonian

Reviews

Patients’ average ratings for Professor PhD MD Nikolay Tsankov

0
Overall rating
0
Bedside manner
0
Average waiting
0 persons rated

Patients’ ratings

This doctor doesn't have any reviews yet. Be the first to write a review!

Has this doctor treated you?

Anonymous's picture Write a review

Work locations map

Professor PhD MD Nikolay Tsankov works in.

Similar doctors

Do you know a good doctor?

Help your friends

Recommend doctor