Work Locations

Information

Bio

От 1995 до 2002г е била лекар в ЦСМП – София, от 2003 до 2008г е работила в Клиниката по лъчетерапия на УМБАЛ „Царица Йоанна”, от 2008 до 2010г е била лекар – лъчетерапевт в Клиника Лъчелечение към СБАЛО – ЕАД , София.
От 2010г постъпва като лекар – лъчетерапевт в Отделение по лъчетерапия на „Токуда болница София,където работи и понастоящем.Участва пълноценно в целия процес на лъчетерапия на онкологичните заболявания с линеен ускорител „Електа.”
Проявява професионален интерес към комплексното лъчехимиолечение на рака на маточната шийка,към триизмерната комформална радиотерапия, НРV- вирусите и човешката канцерогенеза, както и към рака на млечната жлеза – комплексно лечение,роля на лъчелечението,хормоно-терапията и клиничното приложение на стандартите за лъчетерапия.

Education

Завършила е Медицински университет – София с отличен успех през 1994 г. Има две признати специалности – Спешна медицина и Лъчелечение.

Certificates

Член е на Републиканското медицинско дружество”Онкология”, на Българска асоциация по Радиология, на ESTRO. Била е на курсове на ESTRO в Букурещ /2008г/ и в Прага /2011г/.Има публикации в наши и чужди медицински издания, както и участия с доклади на конгреси в страната по проблемите на рака на шийката на матката и НРV вирусите катоетиологичен фактор на някои ракови заболявания.

Speciality

Personal phone

Spoken languages

Bulgarian

Reviews

Patients’ average ratings for Dr. Stoyanka Lazarova

4.42857
Overall rating
4.42857
Bedside manner
4.42857
Average waiting
7 persons rated

Patients’ ratings

Has this doctor treated you?

Anonymous's picture Write a review

Work locations map

Dr. Stoyanka Lazarova works in.

Similar doctors

Do you know a good doctor?

Help your friends

Recommend doctor