Work Locations

Information

Education

През 1994 г. се дипломира в Медицински Университет в София. От 1996 г. в продължение на 10 години работи в Детска неврологична клиника, СБАЛНП „Св. Наум”, а от 2006 г.- в Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска” като лекар – главен асистент. Притежава две специалности – невролог и детски невролог.
През 2005 г. защитава дисертация на тема: „Генотип-фенотип корелации при седем форми на болестта на Щарко-Мари-Тут”, издава монография за заболяването. Автор и съавтор е на над 70 публикации в български и международни реферирани списания по неврология и генетика. Участва в идентифицирането на шест нови заболявания в сътрудничество с проф. Ивайло Търнев и колеги от България, Европа, Америка и Австралия.
През 2001 г. специализира в УБ в Хановер, Германия, а през 2008-2009 г. е стипендиант на Александър фон Хумболдт Фондацията във Фридрих-Баур-Институт в Мюнхен, Германия. През 2004 г. печели наградата на името на проф. д-р Асен Хаджиолов „Млад учен на годината” на Медицински факултет, МУ-София

Personal phone

Spoken languages

Bulgarian

Reviews

Patients’ average ratings for PhD, MD Velina Gergelcheva

0
Overall rating
0
Bedside manner
0
Average waiting
0 persons rated

Patients’ ratings

This doctor doesn't have any reviews yet. Be the first to write a review!

Has this doctor treated you?

Anonymous's picture Write a review

Work locations map

PhD, MD Velina Gergelcheva works in.

Similar doctors

Do you know a good doctor?

Help your friends

Recommend doctor