Work Locations

Information

Bio

003 – 2008 г. – специализация по урология в Клиника по Урология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) “Александровска”

2008 – 2010 г. – лекар уролог в Отделение по Онкоурология към Клиника по Урология – УМБАЛ “Александровска”

от 2010 г. до момента – главен асистент в Отделение по Онкоурология към Клиника по Урология – УМБАЛ “Александровска”

от 2012 г. до момента – консултант уролог в Хил клиник

Education

Завършва Медицина в Медицински Университет София, България и Universite Paris VII, France през 2003 г.

През 2008 г. придобива специалност по урология в Медицински Университет София, България.

От септември 2013 г. е доктор на медицинските науки (с дисертационен труд “Използване на флуоресцентна светлина (PDD) при диагностиката и лечението на туморите на пикочния мехур”).

Certificates

Допълнителни квалификационни курсове

Курс по интервенционален ултразвук в урологията

Курс по абдоминална ехография

Курс по Екстракорпорална литотрипсия

Курс по Лапароскопска урология – Strasbourg, France

Курс по Лапароскопска и ендоурология – Montpellier, France

Курс по Робот-асистирана хирургия в урологията

Лазерно отстраняване на простата със Зелен лазер

Курс по бъбречна трансплантация

Курс по едноскопска урология

Курс по екстракорпорална литотрипсия

Speciality

Personal phone

Spoken languages

Bulgarian
French

Reviews

Patients’ average ratings for Dr. Vasil Vasilev

5
Overall rating
5
Bedside manner
5
Average waiting
1 person rated

Patients’ ratings

Has this doctor treated you?

Anonymous's picture Write a review

Work locations map

Dr. Vasil Vasilev works in.

Similar doctors

Do you know a good doctor?

Help your friends

Recommend doctor