Work Locations

Information

Bio

От 2005 г. – асистент, старши и главен асистент в Катедра “Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към МУ – София

От 2006 г. – гост – лектор на организираните пациентски срещи от фондация ” Жени без остеопороза”

Обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация по хранене и хигиена. Участва в следдипломното обучение на специализанти по “Хранене и Диететика” и курсове за следдипломна квалификация по същата специалност.

Education

Завършила е медицина през 2004 г. в Медицински Университет – София, като 2001 – 2002 г. се е обучавала в Медицински Университет – Виена, Австрия.Специализира ” Хранене и диететика” 2008 г. в МУ – София.

Научните й интереси са в областта на новоразвиващото се направление от науката за хранене – нутригеномика и нутригенетика, а така също затлъстяване и свързаните с него метаболитни заболявания, козметология, хранене и имунитет, хранителни алергии и интолеранси, детско хранене, оценка на хранителен прием и хранителен статус.

Има над 30 научни участия и публикации у нас и в чужбина.

Certificates

Kвалификационни обучения

Диагностика и лечение на затлъстяването

Съвременни подходи в диагностика и лечение на метаболитните заболявания

Основен курс по ” Хранене и Диететика”

Основен курс по ” Клинична Диететика”

Специализация по клинично хранене в Мастрихт, Холандия

LiveLongLearning – курсове във Флоренция, Италия

Диплома от ТeachТheТeachers – курс за LiveLongLearning – Ница, Франция

Специализация по клинично хранене във Варшава, Полша

Членство

Българското дружество по хранене и диететика

Българското дружество по ендокринология

Българското дружество по остеопороза и остеоартроза

Българското дружество по ентерално и парентерално хранене – BULSPEN

Европейското дружество по ентерално и парентерално хранене – ESPEN

Personal phone

Spoken languages

Bulgarian
English
German
Russian

Reviews

Patients’ average ratings for Dr. Maria Nikolova

0
Overall rating
0
Bedside manner
0
Average waiting
0 persons rated

Patients’ ratings

This doctor doesn't have any reviews yet. Be the first to write a review!

Has this doctor treated you?

Anonymous's picture Write a review

Work locations map

Dr. Maria Nikolova works in.

Similar doctors

Do you know a good doctor?

Help your friends

Recommend doctor