Work Locations

Information

Bio

Над десет години работя в държавния и неправителствения сектор, като психолог, предоставяйки услугите психологическо консултиране и психотерапия на деца и семейства в криза, кандидат-осиновители, осиновители, осиновени, развод, загуба на близък човек, трудности в адаптацията, отпадащи от училище, асоциални и агресивни прояви, суициден опит, жертви на насилие, деца с диагноза „Хиперактивност и разстройство на вниманието“ и както и с други поведенчески симптоми.
Членство: Членувам в Дружеството на психолозите, Българска Асоциация по Психотерапия, Alos -Център за неформално образование и култура, Асоциация "Нашето семейство".

Speciality

Personal phone

Spoken languages

Bulgarian

Reviews

Patients’ average ratings for Mrs. Lilyana Trapcheva

0
Overall rating
0
Bedside manner
0
Average waiting
0 persons rated

Patients’ ratings

This doctor doesn't have any reviews yet. Be the first to write a review!

Has this doctor treated you?

Anonymous's picture Write a review

Work locations map

Mrs. Lilyana Trapcheva works in.

Similar doctors

Do you know a good doctor?

Help your friends

Recommend doctor