Work Locations

Information

Education

Завършва медицина през 1980 г. До 1983 г. работи като участъков терапевт и в Бърза помощ в Кюстендил. От 1984 до 2008 г. започва работа като асистент в Научния институт по дерматология, а по-късно в Катедрата по дерматология на Медицинския университет. От 2008 г. е доцент в катедрата. Член е на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински университет – София. От 1992 г. е завеждащ микологична лаборатория в Катедрата по дерматология и венерология. Специализира микология в Германия, Белгия, Гърция.
Научно-изследователската му дейност е в областта на микологията, общата дерматология и др. Има над 80 публикации в български и чуждестранни научни списания. Съавтор на учебници и монографии. От 1984 г. е избран в ръководството на Българското дерматологично дружество, на което сега е секретар. Съосновател и зам.-председател на Българското микологично дружество. Член е на International Society of Human and Veterinary Mycology.

Personal phone

Spoken languages

Bulgarian

Reviews

Patients’ average ratings for PhD, MD Grisha Mateev

3.666665
Overall rating
3
Bedside manner
3
Average waiting
3 persons rated

Patients’ ratings

Has this doctor treated you?

Anonymous's picture Write a review

Work locations map

PhD, MD Grisha Mateev works in.

Similar doctors

Do you know a good doctor?

Help your friends

Recommend doctor